drukuj

Rozpoczynają się zapisy do przedszkoli w Rzeszowie

Rozpoczynają się zapisy do przedszkoli w Rzeszowie

Przedszkola miejskie (nz. dzieci z „34") czynne są od godz. 6.30 do 17 (10,5 godziny). Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oferują wyłącznie bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez 5 godz. dziennie. Po tym czasie rodzice muszą odebrać dziecko ze szkoły, gdyż nie zapewnia ona opieki świetlicowej.

Fot. Teraz Rzeszów

Jutro rozpoczyna się nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Do 9 marca zapisywane będą tylko dzieci kontynuujące naukę.
Już wiadomo, że jak w ubiegłych latach, nabór do 36 miejskich przedszkoli i ponad 20 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych będzie elektroniczny.

  • Rodzicu, nie przeocz ważnych dat
2 - 9 marca
Dyrektorzy przyjmować będą od rodziców deklaracje o pozostaniu ich dzieci w tym samym przedszkolu albo przejściu do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
12 - 26 marca
W tym terminie trwać będą zapisy nowych dzieci.
30 marca, godz. 12
Ogłoszone zostaną listy przyjętych.

  • Zasady rekrutacji bez zmian

Dołącz do fanów Teraz
Rzeszów na Facebooku!

  • - Trzeba wejść na stronę naboru: nabor.progman.pl/rzeszow, wypełnić deklarację,  wydrukować i podpisaną złożyć u dyrektora przedszkola.
- Jeśli ktoś chce zmienić przedszkole, bo np. przeprowadził się na inne osiedle? Ma  szansę na przyjęcie w pierwszym terminie, ale musi wcześniej potwierdzić u dyrektora wybranego przedszkola, że ten ma możliwość przyjęcia dziecka kontynuującego naukę.

- Rodzice dzieci zapisywanych po raz pierwszy mogą ubiegać się o przyjęcie 
dziecka do trzech wybranych przez siebie przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w  
szkołach podstawowych). Ich listę układają według preferencji. Placówka 
umieszczona na niej najwyżej jest przedszkolem (oddziałem przedszkolnym w szkole
podstawowej) tzw. „pierwszego wyboru" (pierwszej preferencji) i tu rodzice zanoszą podanie o przyjęcie wraz z wymaganymi załącznikami.


Informator o przedszkolach
W serwisie nabor.progman.pl/rzeszow w module „przedszkole i oddział przedszkolny w szkole podstawowej" w panelu „dla rodziców" można znaleźć istotne informacje nt. rekrutacji, sposobu i terminów. Tam również znajdują się m.in. dane każdego przedszkola, opis warunków lokalowych, informacja o czasie pracy, oferta zajęć dodatkowych. W zakładce „dokumenty" są do pobrania: deklaracja pozostania w przedszkolu, karta zgłoszenia do przedszkola, karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W „aktualnościach" - m.in. poradniki i obwody szkół podstawowych.

  • Koniec z fikcją samotnego rodzica
Samotni rodzice nadal skorzystają z prawa, by ich dzieci w pierwszej kolejności dostały się do przedszkoli. Ale teraz muszą już udowodnić, że faktycznie sami je wychowują. Dotychczas nikt o to nie prosił, więc niektórzy rodzice po prostu oszukiwali.
- Wiemy, że nadużycia były, dlatego doprecyzowaliśmy warunki pierwszeństwa przyjęć - mówi Zbigniew Bury, dyr. wydziału edukacji.
Dyrektorzy poproszą o przyniesienie dokumentów, jak np. akt zgonu, wyrok sądu rodzinnego o pozbawieniu praw rodzicielskich, wyrok w sprawie rozwodowej albo o odbywaniu przez jednego z rodziców kary w więzieniu.
Samotność rodzica to jeden z kilku punktów pozwalających na przyjęcie dziecka w pierwszej kolejności. Inne to:
- zamieszkanie w Rzeszowie lub płacenie tu podatków,
- rodzeństwo w tym samym przedszkolu,
- oboje rodziców pracujących, studiujących lub uczących się w trybie dziennym,
- dzieci w wieku 5 i 6 lat.
- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji,
- dzieci w rodzinach zastępczych,
- dzieci z placówek opiekuńczo - wychowawczych i dzieci wychowujące się w rodzinach objętych nadzorem kuratorskim,
- dzieci, które mają rodzeństwo z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.

  • Ile to kosztuje
Od stycznia rodzice płacą za przedszkola według nowych stawek. Z początkiem roku wzrosła bowiem najniższa płaca minimalna, a to od niej liczy się opłaty za godziny pobytu.
W Rzeszowie 6 pierwszych godzin pobytu jest darmowych. Siódma kosztuje 2,85 zł. Jeśli codziennie dziecko chodzi na 7 godzin miesięcznie wynosi to ok. 60 zł. Gdy dziecko przyprowadzane jest na 8 godzin rodzice zapłacą dziennie 5,10 zł (miesięcznie 107 zł). Przy 9 godzinach dzienny koszt wynosi 6,75 zł (miesięcznie ok. 142), a przy 10 - 7,80 (miesięcznie ok. 164). Rodzic każdego dnia może jednak przyprowadzać dziecko na dowolną liczbę godzin.
Opłatę za pobyt płaci się do 10 dnia następnego miesiąca. Nie zmieniła się dzienna stawka żywieniowa. Wynosi ok. 4 - 4,50 zł. Jeśli rodzic rano zgłosi nieobecność dziecka, może liczyć na odpisy.

  • Elektroniczna ewidencja
Od listopada obowiązkiem przedszkoli było notowanie wejść i wyjść dzieci. Pracownicy wpisywali czas na listy lub w zeszyty. Aby ułatwić rodzicom życie, dyrektorzy przedszkoli wprowadzili czytniki, czyli elektroniczne karty odnotowujące godziny przyjść i wyjść dzieci.

  • Alicja Bialic, dyr. Przedszkola nr 34

- Dlaczego warto posłać malucha do przedszkola? Bo w grupie rówieśniczej dziecko bardzo dobrze rozwija się emocjonalnie i intelektualnie. Uczy się współpracy, co jest bardzo ważne w późniejszym życiu. Nauczyciele starają się odkrywać talenty, zdolności, ale też zauważają drobne defekty rozwojowe, na co rodzice często przymykają oczy. Przykład: rodzicowi wydaje się, ze dziecko jest jeszcze za małe, by mówić o wadzie wymowy, a my wiemy, że w tym wieku powinno się rozpocząć jej korygowanie. W przedszkolu kilkulatek uczy się samodzielności i pracy z planem. Jaki jest najlepszy wiek na posłanie pociechy do przedszkola? Jak dla mnie 3 latka, dlatego, że 5-latki muszą obowiązkowo przejść przygotowanie przedszkolne. Dwa lata przedszkola przed szkołą (od 2014 sześciolatki mają już obowiązkowo chodzić do pierwszych klas) to wystarczający czas.

Zdjęcia

  • Rozpoczynają się zapisy do przedszkoli w Rzeszowie
Punkty dystrybucji „Teraz Rzeszów”: Powstańców Warszawy – Hetmańska (skrzyżowanie) Powstańców Warszawy - Podwisłocze Dąbrowskiego więcej »
Teraz Rzeszów
Autor:Teraz Rzeszów

Zaloguj się lub utwórz konto, by oceniać

Komentarze Zaloguj się lub utwórz konto, by odpowiadać